Tầm nhìn, sứ mệnh và giá trị cốt lõi

Tầm nhìn

NOTE Việt Nam định hướng phát triển thành Tập đoàn Công nghệ – Công nghiệp – Thương mại Dịch vụ hàng đầu khu vực

NOTE Việt Nam định hướng phát triển thành một Tập đoàn CÔNG NGHỆ – GIÁO DỤC – THƯƠNG MẠI và DỊCH VỤ, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ, góp phần gia tăng hàm lượng tri thức con người Việt và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt tiến đến nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt.

Sứ mệnh

Nâng cao chất lượng con người Việt, nâng tầm vị thế dân tộc Việt Nam, đem giá trị lợi ích cộng đồng vươn tầm thế giới.

Giá trị cốt lõi

NHÂN - TRÍ - TÍN - DŨNG - NGHĨA - NHANH

NHÂN: NOTE Việt Nam xây dựng mối quan hệ với đối tác, khách hàng ( Bên ngoài và bên trong ) trên tinh thần người với người đối xử với nhau trên cơ sở tình thương yêu. Tình thương yêu được cụ thể hóa bằng những nguyên tắc sau:
Cái gì bản thân mình không muốn hoặc người không muốn thì không làm cho người. Cái gì người muốn thì tích tụ lại cho người. Mình muốn đứng vững thì làm cho người khác đứng vững; mình muốn thành đạt thì giúp đỡ cho người khác thành đạt.

NHÂN - TRÍ - TÍN - DŨNG - NGHĨA - NHANH

TRÍ: NOTE Việt Nam xem việc học của từng cá nhân là việc suốt đời, để mỗi cá nhân phải sáng suốt, sáng ý trong công việc, biết nhận định vấn đề để giải quyết công việc, phân biệt, đúng sai, phải quấy. Xây dựng môi trường ” Doanh nghiệp
học tập, không ngại khổ, ngại khó để vượt lên chính mình” nhằm tạo ra các sản phẩm dịch vụ có nội hàm tri thức lớn, không ngừng đổi mới và sáng tạo.

NHÂN - TRÍ - TÍN - DŨNG - NGHĨA - NHANH

TÍN: việc làm nhất quán với lời nói, giữ lời “nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy “.

NHÂN - TRÍ- TÍN - DŨNG - NGHĨA - NHANH

Dũng cảm, gan góc, gặp việc phải có gan làm. Thấy khuyết điểm có gan sửa chữa. Cực khổ khó khăn có gan chịu đựng. Dũng cũng còn có gan mạnh dạn quyết đoán dám làm dám chịu trách nhiệm trước tổ chức, nhưng không phiêu lưu, chủ  quan, liều lĩnh. Người NOTE không có lòng dũng cảm thì không thể lãnh đạo được. Nói được thì phải làm cho kỳ được, không thể nói một đằng, làm
một nẻo.

NHÂN - TRÍ - TÍN -DŨNG - NGHĨA - NHANH

Làm việc có nghĩa khí, cạnh tranh lành mạnh và tuân thủ luật pháp, đạo đức kinh doanh, tôn trọng đối tác vì sự bình đẳng quyền lợi của mỗi bên là tôn chỉ, mục đích của doanh nghiệp. Có thể thấy, kinh doanh như một cuộc chơi nhưng không giống như chơi thể thao, hay chơi cờ, khi mà phải luôn có kẻ thua – người thắng (lose – win). Thực tế là hầu hết các doanh nghiệp chỉ thành công khi những người khác thành công, đó là sự “cộng sinh của hai bên”, đây là sự thành công cho cả hai bên (win – win). Người lãnh đạo có “Nghĩa” chính là người hiểu được giá trị và lợi ích của cạnh tranh lành mạnh trong kinh doanh; là người có sự nhìn nhận, đánh giá nhân viên một cách công bằng và khách quan nhất, thẳng thắn phê bình vì sự tiến bộ của nhân viên, luôn vì lợi ích chung của tổ chức

NHÂN - TRÍ - TÍN - DŨNG - NGHĨA - NHANH

Tốc độ, nhanh gọn và hiệu quả trong từng Hành động: Quyết định nhanh – Triển khai nhanh – Bán hàng nhanh – Thay đổi và thích ứng thần tốc.