THÔNG TIN CHI TIẾT

Với mảng chế tác Mỹ Nghệ, NOTE Việt Nam tiếp tục đẩy mạnh chế tác các sản phẩm từ đá, gỗ. Đồng thời với việc sản xuất, NOTE Việt Nam sẽ đẩy mạnh xuất khẩu các sản phẩm ra thị trường thế giới.

2021

CHẾ TÁC MỸ NGHỆ - CÔNG NGHIỆP

NOTE Việt Nam định hướng trở thành Tập đoàn Công nghệ - Công nghiệp - Thương mại Dịch vụ đẳng cấp.