Phát triển bền vững

KHÁT VỌNG
TIÊN PHONG

NOTE Việt Nam định hướng phát triển thành một Tập đoàn CÔNG NGHỆ – GIÁO DỤC – THƯƠNG MẠI và DỊCH VỤ, không ngừng đổi mới, sáng tạo để kiến tạo hệ sinh thái các sản phẩm dịch vụ, góp phần gia tăng hàm lượng tri thức con người Việt và nâng cao chất lượng cuộc sống của người Việt tiến đến nâng tầm vị thế của thương hiệu Việt.

 • Văn hóa
  doanh nghiệp

  NOTE Việt Nam ( NOTE ) là nơi tập trung những con người đã ưu tú và sẽ được rèn luyện để ưu tú, những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.

  Xem chi tiết

 • Chiến lược
  con người

  NOTE Việt Nam luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chúng tôi đã và đang xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài. Mục tiêu của chúng tôi là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả - nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn.

  Xem chi tiết

 • Môi trường và
  cộng đồng

  Với mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi xác định nguyên tắc “xanh” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phát triển các dự án, con người NOTE luôn nỗ lực hết mình trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường

  Xem chi tiết