Văn hóa doanh nghiệp

NOTE Việt Nam ( NOTE ) là nơi tập trung những con người đã ưu tú và sẽ được rèn luyện để ưu tú, những người có tư tưởng và hành động kỷ luật, có tài năng và bản lĩnh, có lòng yêu nước và tự tôn dân tộc, hướng thiện và có tinh thần làm việc quyết liệt, triệt để vì những mục đích tốt đẹp.
Mỗi thành viên của NOTE luôn chủ động, nỗ lực học hỏi, phấn đấu không ngừng để hoàn thiện bản thân, luôn lấy Văn hóa NOTE và 6 giá trị cốt lõi của NOTE làm kim chỉ nam để điều chỉnh mọi hành vi của mình.
Chúng tôi không ngừng sáng tạo để hướng tới mục tiêu “Con người ưu tú – Sản phẩm/dịch vụ tinh hoa – Cuộc sống tinh hoa – Xã hội tinh hoa”. Tất cả vẫn ngày đêm nỗ lực vì một NOTE Việt Nam phát triển bền vững, vì một cuộc sống tốt đẹp hơn cho thế hệ tương lai.
Với tinh thần thượng tôn kỷ luật, văn hóa NOTE Việt Nam, trước hết chính là văn hóa của sự chuyên nghiệp thể hiện qua 6 giá trị cốt lõi ” NHÂN – TRÍ – TÍN – DŨNG – NGHĨA – NHANH”. Văn hóa làm việc tốc độ cao, hiệu quả và tuân thủ kỷ luật đã thấm nhuần trong mọi hành động của Cán bộ nhân viên (CBNV), tạo nên sức mạnh tổng hợp đưa NOTE Việt Nam phát triển vượt bậc trong mọi lĩnh vực tham gia.
Tại NOTE Việt Nam, mỗi thành viên đều xác định và coi nơi đây là nhà mình, nơi mình gắn bó và dành phần lớn thời gian hàng ngày để sống và làm việc. Ở bất cứ vai trò và vị trí nào, chúng tôi luôn tự hào là Người nhà NOTE