Chiến lược con người

NOTE Việt Nam luôn coi nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi và là tài sản quý giá. Chúng tôi đã và đang xây dựng một đội ngũ nhân sự tinh gọn, có đủ cả Đức và Tài. Mục tiêu của chúng tôi là thu hút và chào đón tất cả những ứng viên mong muốn làm việc trong môi trường năng động, tốc độ, sáng tạo và hiệu quả – nơi mỗi cá nhân có thể phát huy tối đa khả năng và kiến thức chuyên môn. NOTE Việt Nam luôn tạo một môi trường làm việc chuyên nghiệp, hiện đại, phát huy tối đa quyền được làm việc, cống hiến, phát triển, tôn vinh của người lao động và sự kết hợp hài hoà giữa lợi ích của doanh nghiệp với lợi ích của người lao động. NOTE Việt Nam đặc biệt chú trọng đến công tác phát triển nguồn nhân lực thông qua việc triển khai hiệu quả chính sách đào tạo, nâng cao hiểu biết, trình độ nghiệp vụ cho CBNV. Đào tạo không chỉ với mục đích nâng cao trình độ cho CBNV, để mỗi thành viên đều trở thành một đại diện xứng đáng của NOTE trong bất cứ hoàn cảnh nào tại ngôi nhà NOTE cũng như trong cộng đồng. Đồng thời thông qua đào
tạo, NOTE sẽ góp phần vào việc nâng cao chất lượng con người Việt Nam nói chung.