Môi trường và cộng đồng

NOTE VIỆT NAM VÀ MÔI TRƯỜNG
Với mục tiêu phát triển bền vững, chúng tôi xác định nguyên tắc “xanh” là sợi chỉ đỏ xuyên suốt quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh cũng như phát triển các dự án, con người NOTE luôn nỗ lực hết mình trong việc giữ gìn và bảo vệ môi trường và chú trọng việc tuyên truyền ý thức này tới khách hàng, cộng đồng để cùng nhau xây dựng và gìn giữ môi trường trong lành. Chúng tôi áp dụng ISO 14000 – 2015 về môi trường trong tất cả các hoạt động.
NOTE VIỆT NAM VÀ CỘNG ĐỒNG
NOTE Việt Nam xây dựng văn hóa doanh nghiệp trên khát vọng tiên phong với niềm tự hào về giá trị trí tuệ, bản lĩnh và truyền thống nhân văn của người Việt. Văn hóa này không chỉ thể hiện trong chính sách phúc lợi dành cho người lao động, mà còn trong các hoạt động vì sự phát triển chung của cộng đồng xã hội. Hàng năm chúng tôi luôn luôn có các hoạt động thiện nguyện vì cộng đồng như trao tặng tập sách, xe đạp cho hocj sinh, ủng hộ lương thực thực phẩm cho các cá nhân yếu thế trong cộng đồng.